Kancelaria adwokacka Syty Adwokaci - Obsługa prawna firm logistycznych Poznańsytyadwokaci.pl

Kancelaria adwokacka Syty Adwokaci - Obsługa prawna firm logistycznych Poznań

Obsługa prawna firm logistycznych Poznań

Warunki uczestnictwa w przetargu publicznym. Potencjalny wykonawca musi spełniać wiele warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko wykonawcy dający gwarancję należnej realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, dlatego zamawiający może określić warunki udziału w postępowaniu. Gwarancje te dają m.in. odpowiednie i konkretne kwalifikacje, zdolności techniczne (potwierdzone odpowiednimi dokumentami), czy też odpowiednia sytuacja ekonomiczna. Z przetargu będą wykluczeni przedsiębiorcy, którzy np. mają zaległości w ZUS, albo podatkach, byli karani za przestępstwa skarbowe albo nie wykonali dobrze wcześniejszego zamówienia. Przed przystąpieniem do przetargu wykonawca składa oświadczenie wstępne, którym potwierdza, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji. Dokumenty, które potwierdzają fakty z oświadczenia, składane są po wyborze danego wykonawcy.

Syty Adwokaci Kancelaria Adwokacka Marek Syty
tel.: 616610374
Feliksa Nowowiejskiego 53 / 2
61-734Poznań
wielkopolskie
REGON: 301348842